Poliklinika Spalato

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Home Telemedicina

 Djelatnosti ordinacije interne medicine

Mogućnost praćenja funkcije pluća u kućnim uvjetima telespirometra i teleoksimetra.

-Telespirometrom se mogu pratiti vrijednosti vitalnog kapaciteta i brzina protoka zraka kroz dišne puteve.

-Teleoksimetrom se kontinuirano prati saturacija (zasićenje) krvi kisikom. Na taj način dobiju se podaci koji se kompjuterskom obradom koriste u procjeni kako podnošenja napora tako i u dijagnostici sleep apnea syndrom (prestanak disanja u toku spavanja).


 

 

Novosti

Otvorili smo novu dislociranu jedinicu poliklinike koja se bavi terapijom senzorne integracije.