Poliklinika Spalato

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Home O nama

 

Poliklinika Spalato je osnovana 2000. godine, a bavi se internom medicinom, ginekologijom, medicinskom mikrobiologijom s parazitologijom, fizikalnom medicinom i fizikalnom terapijom.

Prostorno i kadrovski je proširena 2004. godine te su kupljeni dodatni medicinski uređaji. Tada je uz dosadašnju mikrobiološku obradu nadopunjena sonografska obrada ultrazvučnim aparatorm s konveksom, linearnom i endovaginalnom sondom. Uz to uvedena je endoskopska metoda fiberbronhoskopija. Rade se punkcije pod kontrolom ultrazvuka i to štitnjače, limfnih čvorova, dojki te punkcije pleuralnih izljeva i pleuralnih zadebljanja. Uz EKG posjedujemo i spirometar te se uvodi dijagnostička metoda spirometrije s testom bronhodilatacije. Radi se kutano testiranje na alergene.

Kardiološka ordinacija se razvija od 2006. godine kada je nabavljen moderni color dopller ultrazvuk, pa je postignuta mogućnost sonografske pretrage svih organa, te pretrage power i kontinuiranog doplera, holter EKG-a i arterijskog tlaka i oprema za ergometrijsko testiranje. S tim je kompletirana kardiološka i vaskularna obrada.

2007. godine, kada se širimo na područje telemedicine, nabavljeni su telespirometar i teleoksimetar koji daju mogućnost kontinuiranog praćenja saturacije kisikom i spirometrijskih vrijednosti. Uvodi se nova metoda u dijagnostici astme i KOPB-a putem testa bronhoprovokatora. . Uz to uvodi se dijagnostika sleep apnea sindroma (SAS) tj. poremećaja disanja u toku spavanja.

2011. g. djelatnost je proširena na područje fizikalne medicine i rehabilitacije. U prostorijama nove poslovne jedinice započeli smo terapiju senzorne integracije.

 

Novosti

Otvorili smo novu dislociranu jedinicu poliklinike koja se bavi terapijom senzorne integracije.