„Let food be thy medicine and medicine be thy food.“ Hippocrates 400 bc   Prehrana ima ključnu ulogu u životu i medicini.Hrana je najbolje jamstvo otpornosti organizma prema bolesti, deformacijama i nepovoljnim utjecajima okoline. Izbalansirana dijeta postaje...

read more