Skip to main content

Fizikalna medicina

Fizikalna medicina obuhvaća širok spektar terapijskih postupaka i aktivnosti koje se provode zbog poboljšanja funkcionalnosti i/ili olakšanja simptoma kod različitih stanja, ozljeda ili bolesti.

U našoj praksi, pružamo kompletnu uslugu fizikalne medicine koja uključuje sljedeće:

  1. Pregled fizijatra: Svaki pacijent prolazi kroz detaljan pregled fizijatra kako bi se utvrdilo trenutačno zdravstveno stanje, identificirali problemi i postavila individualizirana terapija. Fizijatar ocjenjuje fizičko stanje pacijenta, funkcionalnost i moguće poteškoće te zajedno s pacijentom planira terapijski pristup.
  2. Terapija:
    • Mali paket (30 minuta): Ovaj paket uključuje kombinaciju fizikalnih procedura, terapijskih vježbi i medicinske masaže koja traje 30 minuta. Fokus je na pružanju ciljane terapije i olakšanju simptoma u skladu s individualnim potrebama svakog pacijenta.
    • Veliki paket (60 minuta): Za pacijente koji zahtijevaju duže i intenzivnije tretmane, nudimo veliki paket terapije koji uključuje iste komponente kao i mali paket, ali s trajanjem od 60 minuta. Ovaj paket omogućuje dodatno vrijeme za terapijske intervencije i dublju relaksaciju kroz medicinsku masažu.

Oblici terapije koji su česte metode u fizikalnoj medicini koje se koriste za tretiranje različitih stanja i ozljeda:

Ultrazvučna terapija (UZV) koristi visokofrekventne zvučne valove za smanjenje upale, ublažavanje bolova i poticanje procesa ozdravljenja u tkivima.

Laserska terapija koristi svjetlosnu energiju koncentriranog svjetla kako bi smanjila bol, potaknula regeneraciju tkiva i poboljšala cirkulaciju.

Elektroterapija koristi električne impulse za smanjenje boli, povećanje mišićne snage, poboljšanje protoka krvi te smanjenje upale i oticanja.

Foto terapija koristi svjetlost određenih valnih duljina kako bi stimulirala procese ozdravljenja, smanjila bol i potaknula regeneraciju tkiva.

Terapija u našoj praksi temelji se na najnovijim metodama i pristupima fizikalne medicine, prilagođenim individualnim potrebama svakog pacijenta. Naš cilj je pružiti učinkovitu i holističku skrb koja će poboljšati zdravstveno stanje i kvalitetu života naših pacijenata.