Ginekologija

Ginekološki pregled

Ginekologija je medicinska disciplina koja se bavi zdravljem žena. Na ginekološki pregled se dolazi ili preventivno u sklopu sistematskog pregleda ili zbog određenih tegoba. Pri sistematskom pregledu koji bi trebao biti jednom godišnje radi se pregled, ultrazvuk i PAPA test. Nakon zakazivanja termina za pregled, prilikom dolaska u našu Polikliniku. Pri prijemu mjerimo tlak i težina bolesnice te podaci o hormonskoj terapiji ili kontracepciji te analiza urina kod trudnice. Nakon anamneze radi se ginekološki pregled spekulima, transvaginalni ili abdominalni ultrazvuk a po potrebi 4D ultrazvuk kod trudnica. Po potrebi se uzima bris za mikrobiološku analizu i za PAPA test čiji se nalaz naknadno dostavi nakon obrade materijala.

Ginekološki ultrazvuk

Ultrazvuk je jednostavna i bezbolna dijagnostička metoda. Visoka je senzitivnost i specifičnost ultrazvuka u dijagnostici.

Ginekološkim ultrazvukom radi se vizualizacija maternice, jajovoda i jajnika te mokraćniog mjehura,. Treba obratiti pažnju da li u maloj zdjelici ima slobodne tekućine i vizualizirati krvne žile zdjelice, obratiti pažnju na limfne čvorove.

Doplerskim pregledom vizualizira se vaskularizacija procesa te se mjeri index protoka kroz krvne žile. Danas novim ultrazvukovima se postiže Višedimenzionalnim rekonstrukcijama organa i nejasnih lezija što je u našoj poliklinici dostupno. S 3D ultrazvukom se dobije prostorni i volumetrijski prikaz, a četverodimenzionalni ultrazvuk (4D) daje prostorni prikaz u stvarnom vremenu. Prikazuje se izgleda lezija, i odnos prema drugim organima. Danas se ove metode koriste u ginekološkoj onkologiji, u preoperativnoj obradi kao i u procjeni uređenih malformacija te praćenju ploda.

Color Dopplera i osobito 3D power Doppler ultrazvučna dijagnostika pomaže i procjeni vaskularizacije procesa i malignosti tumora.

Call Now Button

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: