Pulmologija

Naše djelatnosti

◦ Pregled specijaliste pulmologa
◦ Spirometrija s testom bronhodilatacija (Ventolin test)
◦ Ergospirometrija (CPET)
◦ FeNO
◦ Test NSBP
◦ Tjelesna pletizmografija
◦ Difuzijski kapacitet pluća
◦ MIP/MEP i P.0.1., R-okluzija
◦ 6-minutni test hoda (6-MWT)
◦ Poligrafija (dijagnostika poremećaja disanja u toku spavanja-SAS)
◦ Oksigenoterapija
◦ PPD2 test
◦ Bris nosa na eozinofile
◦ Kasni iskašljaj na eozinofile
◦ Alergološko testiranje (na inhalacijske i nutritivne alergene)
◦ Fiberbronhoskopija
◦ Ultrazvuk prsištaPleuralne punkcije- dijagnostiče i terapijske
◦ terapija boli s akumpukturom
◦ biopsija i TT iglena punkcija pod kontrolom UZV-a
◦ i.v. i infuzijska terapija

BRONHOSKOPIJA

Bronhoskopija je invazivna endoskopska metoda koja se koristi u dijagnostici i terapiji plućni bolesti.

Indikacije za bronhoskopiju su: sumnja na karcinom pluća ili druge tumore na plućima ,sva radiološki nejasta stanja na plućima, kašalj koji traje duže od 2 mjeseca a nije dijagnostički riješe, svako iskašljavanje krvi, upale koje ne prolaze na dugotrajnu terapiju.

Bronhoskopija se radi uz prethodnu pripremu u lokalnoj ili općoj anesteziji.

Lokalna anestezija se radi s lokalnom aplikacijom lidokaina (obratit pozornost na alergiju na lidokain).

Opća anestezija se radi u suradnji s anesteziologom koji kratko uspava bolesnika i prati vitalne parametre za vrijeme pretrage.

Terapijska indikacija za bronhoskopiju je obilno iskašljavanje sekreta koje se ne smiruje na terapiju, bronhijektazije s upornim iskašljavanjem sekreta koji se mora aspirirati.

Priprema za bronhoskopiju: prije bronhoskopije mora se napraviti INR i PV, KKS, ureja, kreatinin. Ukoliko pacijenti uzima antikoagulantnu terapiju preba je prestati uzimati 5 dana prije pretrage i do normalizacije nalaza INR i PV uz primanje nadomjesne terapije NMH. Treba imati svježi nalaz EKG-a. Sa sobom mora ponjeti nalaze napravljenih pretraga, naročito radiološke nalaze i slikovni materapija (rtg tor. org. i to PA i profilni snimak i/ili MSCT toraksa).

Na pretragu treba doći natašte, ujutro samo uzesti uobičajenu terapiju s malo tekućine.

Kontraindikacije za bronhoskopiju su: nesuradnja bolesnika, svježi infarkt miokarda i moždani udar, niska vrijednost trombocita, uzimanje antikoagulantne i antiagregacijske terapiji.

DIJAGNOSTIKA KARCINOMA PLUĆA

Pregled uz uvid i interpretaciju radiološke dijagnostike.

Prema nalazu dodatna obrada: biopsija i/ili iglena punkcija perifernih promjene, ultrazvuk prsima, pleuralna punkcija s citološkom dijagnostikom, fiberbronhoskopija – inspekcija, biopsija tumoroznih tvorbi i/ili transbronhalna biopsija.

Prema nalazima indicira se daljnja obrada i praćenje- MSCT, PET/CT, tm. markeri.

POLISOMNOGRAFIJA

Poligrafski je metoda kojom u našoj poliklinici radino dijagnostiku poremećaja disanja u toku spavanja. Dijagnoza se postavlja poligrafijom, uz POLIGRAF, aparat za tu svrhu. Poligrafski faktori su oni koji tokom spavanja prate disanje, pokrete grudnog koša (primarno) i abdomena (sekundarno) pomoću elastičnih pojaseva sa senzorima, te pulsna oksimetrija za saturaciju i frekvenciju pulsa.

Aparat je portabilan. Nakon priključenja pacijent spava u svom domu s poligrafom u uvjetima gde spava najviše vremena. Kada osjećate: kronični umor, napetost i razdražljivost, neispavanost, glavobolja, pad koncentracije i radnog elana treba posumnjati u mogući poremećaj disanja u toku spavanja.

Hrkanje ne znači da imate SAS ali spadate u rizičniju skupinu, ali sve osobe koje imaju apneju hrču. Zbog toga treba obratiti pažnju na disanje u snu kod osoba koje hrču. Zbog toga članovi obitelji trebaju obratiti pažnju kod hrkača:
Da li imate pauze u disanju nakon kojih slijedi duboki udah za vrijeme spavanja”- osvjedočeni prestanak disanja u snu.

Nakon toga slijedi ispunjavanje STOP I Epworth upitnika. Ukoliko prema rezultatima spadate u rizičnu skupinu potrebno je napraviti ispitivanje.

TERAPIJA U PULMOLOGIJI

Uz svakodnevno praćenje bolesnika primjenjujemo terapiju:

  • oksigenoterapija uz praćenje saturacije kisikom
  • inhalacijska terapija i to inahalacije s bronhodilatatorom, ekspektoransom i kortikosteroidima
  • infuzijska terapija
  • parenteralna antibiotska terapija
  • kućne posjete specijalista iuz potrebnu terapiju

Fizikalna terapija kardiopulmoloških bolesnika – respiratorni treninzi uz primjenu uređaja za poboljšanje udaha i izdaha i olakšavanje iskašljavanja

DIJAGNOSTIKA TUBERKULOZE

Pregled specijaliste s uvidom u radiološku dijagnostiku.

Dodatna obrada: Qunatiferonski test i Manoux tj. PPD2 test

Fiberbronhoskopija – inspekcija, ciljana aspiracija s kateter aspiracijom i transbronhalna biopsija te mikrobiološka analiza bacila tuberkuloze.

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA U PULMOLOGIJI

Ultrazvuk se radi u dijagnostici promjena na pleuri i perifernih promjena na plućnom parenhimu te u dijagnostici promjena na torakalnoj stijenci.

Senzibilniji je od radiološke metode u dijagnostici malih pleuralnih izljeva.

Uz kontrolu ultrazvuka sigurno se radi pleuralna punkcija i evakuacija pleuralnih izljeva u dijagnostici i terapiji.

Pod kontrolom ultrazvuka radi se citološka punkcija i biopsija tvorbi torakalne stijenke, rebara, pluća i pleure.

Dobiveni materija se šalje na citopatohistološku i mikrobiološku dijagnostiku.

Danas u vrijeme Covid-19 ultrazvučno se prate promjene na parenhimu pluća tj. intersticijske promjene.

Call Now Button

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: