Respiratorni laboratorij

6-MINUTNI TEST HODANJA (6MWT)

6-MINUTNI TEST HODANJA (6MWT) je dijagnostička metoda kojaom se dobiva brzi uvid na sposobnost podnošenja napora. Koristi se u procjeni stanja bolesti pluća i dišnih putova.

Radi se na način da bolesnik šeta određenom trakom tokom 6 minuta. Pri tome se mjeri prohodana pruga koju je prošao bolesnik i prati se saturacija kisika. Dobivene vrijednosti se uspoređuju s normalnim vijrednostima prema dobi, spolu, visini i težini bolesnika. Vrijednosti se izražavaju u postocima.

DIFUZIJSKI KAPACITET PLUĆA

Mjerenjem difuzijskiog kapaciteta pluća za ugljikov monoksid (DLCO) dobije se uvid u sposobnost prelaženja plinova kroz alveolarno-kapilarnu membranu.

Izvođenje pretrage:
DLCO se mjeri određivanjem ugljičnog monoksida (CO) u uzorku zraka uzetom na kraju ekspirija a nakon što pacijent udiše male količine CO.

Rezultati mjerenja:
Smanjeni su kod promjena koje oštećuju plućnu vaskulaturu i bolesti koje oštećuju plućni parenhim difuzno: emfizem i plućna fibroza, smanjena alveolarnu ventilaciju (VA), stanje nakon resekcije pluća jer je totalni plućni volumen smanjen.

Pretraga se redovno koristi u praćenju intersticijskih promjena kod navedenih stanja i kod autoimunih bolesti koje oštećuju alveokapilarnu membranu.

Danas, u vrijeme Covid infekcija i post-Covid stanja važna je metoda u dijagnostici i praćenju oštećenja pluća nakon intersticijskih upala pluća i fibroznih promjena.

ERGOSPIROMETRIJA

CardioPulmonary Exercise Testing – CPET ili ergospirometrija je dijagnostička pretraga kojom, u fizičkom opterećenju (na biciklu ili pokretnoj traci), istovremeno pratimo funkciju srca, funkciju pluća i metaboličke promjene organizma.

Koristi se u procjeni:
• Potrošnje kisika i eliminacije ugljičnog dioksida u opterećenju
• Maksimalnog aerobnog kapaciteta (anaerobni prag)
• Maksimalne potrošnje kisika u jedinici vremena
• srčane i plućne funkcije (kardiopulmonalni funkcijski kapacitet)

No, u našoj Poliklinici ergospirometriju koristimo u
• praćenju rezultata liječenja lijekovima i kirurškim zahvatima
• procjeni rezultata ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije
• procjene zaduhe u naporu
• procjeni rizika i prognoze srčanog popuštanja
• procjeni značajnosti srčanih grešaka

FeNO

Astma je kronična upalna bolest dišnih putova.

Mjerenje frakcije dušičnog monoksida u izdahnutom zraku (FeNO) koristi se u diferencijalnoj dijagnostici astme.

Mjerenje FeNO je važan u dijagnostici i praćenju astme te praćenju odgovora na antiupalnu terapiju.

Pokazalo se da je FeNO test mnogo senzitivniji u dijagnostici alergijske/eozinofilne astme od ostalih dijagnostičkih metoda.

Povišene vrijednosti NO ukazuju na astmu i kada pacijent ne osjeća tegobe. Isto tako je važan u procjeni uvođenja antiinflamatorne/ glukokortikoidne terapije.

U toku terapije važan je parametar dugotrajnog praćenja učinkovitosti terapije.U našoj poliklinici u dijagnostici astme koristimo uređaj NIOX VERO.

Važna uputstva za pacijente:

  • Na dan izvođenja testa ne smije se uzesti ICS
  • FeNO se ne radi kod djece mlađe od 7 godina
  • Spirometrija ne može nadomjestiti FeNO mjerenje
  • Pokazalo se da pušenje reducira nivo FeNO testa

SPIROMETRIJA I VENTOLIN TEST

Spirometrija je jednostavna dijagnostička metoda koja se koristi u procjeni obstruktivnorestriktivnih smetnje ventilacije.

Rezultat ovisi o suradnji bolesnika i radi se maksimalno brzo udah i izdah, ponavlja se tri puta. Dobivene vrijednosti se ne smiju razlikovati više od 5% da bi rezultat bio interpretabilan.

U procjeni obstrukcije i reverzibilnosti obstrukcije radi se spirometrija s testom bronhodilatacije tj. Ventolin testom jer se najčešće pri tome koristi salbutamol (Ventolin). Radi se na način da nakon napravljene spirometrije bolesnik udahne 4 udaha Ventolina (djeca 2 udaha) i nakon 20 min. se ponavlja spirometrija. Smatra se da je pozitivna bronhodilatacija ako se prati porast FEV1 i/ili FVC za > ili = 12%.

TEST NESPECIFIČNE BRONHOPROVOKACIJE

Bronhalna hiperreaktivnost je pretjerana osjetljivost dišnih putova iza koje se krije upala a manifestira se smetnjama disanja.

Hiperreaktivni dišni putovi reagiraju na manju količinu nespecifičnog podražaja za razliku od zdravih dišnih putova koji na tu količinu iritansa ne reagiraju obstrukcijom.

Testiranje preosjetljivosti dišnih putova se temelji na kvantitativnoj razlici tj. na razlici količine tvari potrebne da bi izazvala suženje dišnih putova.

U našoj poliklinici koristimo direktni nespecifični bronhoprovokacijski test metakolinom koji je derivat acetilkolina

Radi se na način da nakon spirometrije bolesnik udiše metacholin čija koncentracija se povećava dok se ne postigne bronhoobstrukcija tj. pad vrijednosti forsiranog ekspiracijskog volumena (FEV1) za >20%. Tada se pretraga prekida i daje se salbutamol te se nakon 20 min. ponavlja spirometrija radi kontrole reverzibilnosti bronhoobstrukcije.

Na temelju kumulativne doze metacholina procjenjuje se normorekativnost bronha.

Ne smije se raditi u bronhoobstrukciji već samo u stanju bez tegoba.

SPIROMETRIJA I TJELESNA PLETIZMOGRAFIJA

Spirometrija je jednostavna dijagnostička metoda koja je osnova procjene ventilacijske funkcije pluća. Mjerenjem se dobije uvid u kapacitet pluća i brzinu protoka kroz dišne putove. Pri tome je potrebna potpuna suradnja pacijenta. Na temelju rezultata dobije se uvid u obstruktivno/restriktivne smetnje ventilacije. Uz primjenu bronhodilatatora radi se bronhodilatacijski test s kojim se dobije uvid u obstrukciju i reverzibilnost obstrukcije.

Tjelesna pletizmografija je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobije uvid u otpor dišnih putova, plućne volumene i hiperinflaciji pluća. Metoda ne ovisi o suradnji bolesnika. Pogodna je za teške bolesnike jer ne zahtjeva dodatni napor bolesnika.

Call Now Button

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: